kalina.banka@gmail.com +48 515 455 717
See my work in real!

Wystawa młodych dydaktyków i absolwentów na Poddaszu Muzeum Narodowego we Wrocławiu 7.10.2016 – 11.2016 – Exhibition of young lecturers and graduates of Academy of Fine and Design in Wrocław – The National Museum in Wrocław, Poland.

Let’s meet – Wroclaw’2016
16 stycznia 2017

Ceramic tale, My Little part – Let’s meet – Wroclaw’2016 – This is artistic project which assumes realization of a ceramic mural dedicated to the Wroclaw city. Spotkajmy się – Wrocław’2016 – to projekt artystyczny zakładający realizację muralu ceramicznego dedykowanego miastu Wrocław.